Aparaty stałe

Aparaty  ortodontyczne stałe mocowane są w jamie ustnej na pewien okres czasu bez możliwości samoistnego usunięcia/wyjęcia  ich z jamy ustnej przez pacjenta.
Aparaty stałe wykonywane w pracowni ortodontycznej mogą mieć formę prac lutowanych, termoformowalnych lub wkładnych.

Rodzaje ofertowanych aparatów stałych:

 • Pendulum.
 • Pendex.
 • Bi-helix / Quad-helix lutowany.
 • Bi-helix / Quad-helix wkładany.
 • Orthorama lutowana.
 • Orthorama wkładana.
 • Łuk TPA.
 • Goshgarian wkładany.
 • Goshgarian lutowany.
 • Płytka Nance'a.
 • Aparat Bluegress.
 • Rick-a-nator.
 • Aparat Hass'a.
 • Lip-Bumper.
 • Aparat Hyrax (Rapid Palatal Expander) lutowany.
 • Expander dolny.
 • Expander wachlarzowy.
 • Łuk językowy.
 • Aparat ze śrubą do biomechaniki:
  • dwustronną strzałkową
  • jednostronną
  • obrotową
 • Śruba RPE Philosophy.
 • Aparat Crozate.
 • Zapora na język.
 • Punkt lutowany.