Modele

Modele diagnostyczne - służą do planowania leczenia ortodontycznego. Są używane do  oceny początkowej leczenia, pośredniej i końcowej po leczeniu. Odlewane są  z gipsu twardego, wysokiej klasy, obcięte wg określonej przez lekarza metody lub osadzone w plastykowych formach.

Modele robocze - służą bezpośrednio jako baza wykonania aparatu ortodontycznego. Odlewane są z gipsu twardego i posiadają  mniejsze podstawy.

Rodzaje oferowanych modeli:

  • Modele orientacyjne.
  • Modele diagnostyczne.
  • Modele diagnostyczne powielone.
  • Modele diagnostyczne w zwieraku plastikowym.
  • Modele diagnostyczne wysokie utwardzone.